Taşınmaz alımında dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar

/ / Faydalı Bilgiler
Taşınmaz alımında dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar

S: Satın alacağım taşınmazın (daire, işyeri, vs.) tapusu nasıl olmalı? Hangi tür tapu daha güvenli?

C: Kat mülkiyet tapulu taşınmazlar sizin için en güvenli taşınmazlardır. Bir taşınmazın kat mülkiyeti tapusu olması iskan belgesine sahip olduğu anlamına gelir. Arsa tapusuna sahip taşınmazlar (kat irtifakı kurulmamış) ise sizin için her zaman problem yaratma ihtimali olan taşınmazlardır.

S: Henüz tamamlanmamış bir projeden daire almak istiyorum fakat müteahhit firma kat mülkiyet tapusu veremiyor. Ne yapmalıyım?

C: Eğer inşaat aşamasında bir projeden taşınmaz alıyorsanız, satışı yapan firma inşaat tamamlanmadığı için size kat mülkiyeti tapusu veremeyecektir. Fakat inşaat tamamlandığında iskan alacağını ve kat mülkiyetine geçileceğini taahhüt ediyorsa ve siz de firmanın taahhütlerini yerine getireceğini düşünüyorsanızsatın almanızda bir sakınca yoktur.

S: Karar verdiğim taşınmazı satın almadan önce hangi resmi kurumlarda araştırma yapmalıyım?

C: Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine giderek imar yönünden herhangi bir problemi olup olmadığını araştırabilirsiniz. Satın alacağınız taşınmazın üzerinde yıkım kararı olabilir veya kamunun iradesindeki bir proje kapsamında olabilir. Bunlar sizin ileride beklemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Taşınmazın ipotek, haciz, tedbir, şerhler, vs. gibi size ileride problem yaratabilecek konularda temiz olup olmadığını öğrenmek için ise ilgili tapu müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. Aynı şekilde elektrik, su, doğalgaz, vb. gibi altyapı hizmetleri bakımından geçmişe dönük borçlarını tesisat numaraları ile ilgili kurumlara başvurarak öğrenebilirsiniz.

S: Satın alacağım taşınmazın üzerinde aile konutu şerhi var. Ne yapmalıyım?

C: Satıcıdan, satın alacağınız taşınmazın üzerinden bu şerhi kaldırmasını talep etmelisiniz. Bu şerhi kaldırmadan satın almanız durumunda şerhi koyan eş tapu devri yapılmış bile olsa mahkeme yoluyla satışı iptal ettirebilir.

S: Satın aldığım taşınmazı 5 yıldan daha kısa bir süre içinde satmayı düşünüyorum. Yukarıda belirtilenlerden başka dikkat etmem gereken bir husus var mı?

C: Kanunen aldığınız taşınmazı 5 yıldan daha kısa bir süre içinde satmanız durumunda aldığınız bedel ile sattığınız bedel arasındaki fark, belirli muafiyet bedelleri ve enflasyon farkları düşüldükten sonra kişisel gelir olarak değerlendirilmektedir. Bu farkın vergisini ödemekle yükümlüsünüz.

YUKARI